COMpact 2204 USB

COMpact 2204 USB jest pierwszą centralą serii COMpact. wyposażoną w wewnętrzny port ISDN, do którego podłączyć można 8 urządzeń typu ISDN, jak również komfortowy w obsłudze telefon systemowy używany jako np. główne stanowisko recepcyjne. Telefonem tym poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku systemowego można przełączyć rozmowę na inny aparat wewnętrzny, powrócić do połączenia oczekującego, a w trakcie przerw w pracy przekierować wszystkie rozmowy na telefon komórkowy. Centrale tego typu znajdują zastosowanie np. w małych firmach z sekretariatem.

 Copyright © 2005 by secom