COMmander Basic 19" typu RACK

Nowoczesna technologia okablowania strukturalnego zmusiła projektantów systemów telekomunikacyjnych do skonstruowania central telefonicznych w standardzie 19”, umieszczanych w szafach multimedialnych. Odpowiedzią firmy Auerswald na to wyzwanie jest centrala telefoniczna COMmander Basic 19”. Wewnętrzna charakterystyka centrali COMmander Basic 19” pokrywa się w stopniu 1 do 1 z wersją naścienną. Porty kart rozszerzeniowych wyprowadzono w postaci gniazd RJ-45 na panel czołowy (3U) zachowując w ten sposób standard okablowania strukturalnego. Na panelu tym umieszczono dodatkowo wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który informuje o statusie pracy centrali, bilingu, aktualnie realizowanych połączeniach oraz pokazuje godzinę i datę.  

 Copyright © 2005 by secom